Young Respiratory Academy
Școala de primăvară a tinerilor pneumologi

  • Astm si BPOC
  • Pneumopatii interstitiale difuze
  • Cancerul pulmonar
  • Ventilatia non-invaziva
  • Somnologia
  • Urgente medicale
  • Tuberculoza

Trimiterea rezumatelor

Rezumatele pot fi trimise doar pe mail la adresa de e-mail: lavinia.bodislav@rotravelplus.com

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care le poate înregistra un participant.
Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă până la data de 7 Aprilie 2017.

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba română respectând următoarele cerinţe:

  • Textul în limba română cu diacritice (Times New Roman, maxim 250 cuvinte)
  • Numele şi prenumele autorilor (fără titluri academice, profesionale) cu sublinierea autorului prezentator, instituţiile în care activează autorii
  • Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material şi metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice.
Login form

31 martie 2017
Înregistrare cu taxă redusă

Romania Travel Plus
56 Tudor Ştefan St. Bucharest, Romania,
Phone: +40 21 230 5110
E-mail: lavinia.bodislav@rotravelplus.com